top of page

PIDSTRYGACHA

Location:

Lviv, Ukraine

Year:

2021

Design team:

V. Kudin, O. Riabova, M. Karnaukhov, O. Sereda, O. Semenchenko, O. Oliynyk

bottom of page